Wanneer u ons contacteert (vaak op aanraden van de school, het CLB, artsen of op eigen initiatief) starten we met een intakegesprek, waar u alle nodige info over het verdere verloop krijgt. Na het intakegesprek wordt bepaald of verder onderzoek en verdere behandeling nodig is. Er wordt na dit gesprek ook een formulier voor de geneesheer-specialist meegegeven ifv de terugbetaling.

 

Tijdens het onderzoek wordt adhv testen nagegaan of er een problematiek aanwezig is en hoe groot deze is. Dit kan, afhankelijk van de onderzoeksvraag, meerdere sessies in beslag nemen. De resultaten hiervan worden nadien besproken. Indien het aangewezen is logopedische therapie op te starten, dient de geneesheer-specialist een voorschrift voor therapie op te maken.

Alle ingevulde documenten worden verzameld en naar de mutualiteit verzonden. De adviserende geneesheer beslist of de terugbetaling al dan niet goedgekeurd wordt. We kunnen nu ook starten met de therapie.

 

Wanneer de therapie gestart wordt, proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen en beslissen we na overleg waar en wanneer de therapie zal doorgaan. Dit kan op de praktijk, op school of bij u thuis.

 

Voor de lagere schoolkinderen wordt in samenspraak met de school beslist of de therapie doorgaat tijdens de middagpauze of in de naschoolse opvang. Voor kleuters kan dit gebeuren tijdens de lesuren.

We werken met wekelijkse afspraken, de sessies duren 30 min. of 1 uur met een frequentie van 1 of meerdere keren per week.

 

Tijdens het schooljaar blijft deze afspraak ongewijzigd. Tijdens vakanties treedt er een andere regeling in werking. De patiƫnt krijgt dan een briefje mee met de respectievelijke therapiemomenten.

 

Indien een therapie om bepaalde redenen niet kan doorgaan, gelieve ons de dag zelf voor 9h te verwittigen. Indien niet, wordt de therapiesessie aangerekend.